BẢNG GIÁ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ NH VIETINBANK

Các đồng ngoại tệ thông dụng
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ - USD 22,670.00 22680 22,750.00
EURO 24,017.00 24087 24,352.00
BẢNG ANH 28,053.00 28251 28,561.00
ĐÔ LA ÚC 16,790.00 16901 17,069.00
YÊN NHẬT 193.38 194.69 196.53
ĐÔ LA SINGAPORE 15,586.00 15691 15,880.00
Các đồng ngoại tệ khác
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA CANADA 16,825.00 16935 17,160.00
FRANC THUỴ SỸ 22,100.00 22249 22,517.00
ĐÔ LA HONG KONG 2,871.00 2890 2,925.00
BẠT THÁI LAN 585.49 630.15 645.78
RINGIT MYANMAR 0.00 5046 5,108.00
RUB NGA
  Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET