BẢNG GIÁ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ NH EXIMBANK

Các đồng ngoại tệ thông dụng
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ - USD 22,660 22,680 22,760
EURO 24,497 24,570 24,816
BẢNG ANH 29,092 29,179 29,471
ĐÔ LA ÚC 16,838 16,889 17,058
YÊN NHẬT 202.86 205.51 205.51
ĐÔ LA SINGAPORE 16,151 16,199 16,361
Các đồng ngoại tệ khác
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA CANADA 16,530 16,580 16,746
FRANC THUỴ SỸ 22,676 22,744 22,972
ĐÔ LA HONG KONG 2,500 2,907 2,936
BẠT THÁI LAN 637 653 665
RINGIT MYANMAR
RUB NGA
  Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET