BẢNG GIÁ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ NH EXIMBANK

Các đồng ngoại tệ thông dụng
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ - USD 22,670 22,690 22,760
EURO 26,454 26,533 26,798
BẢNG ANH 29,010 29,097 29,388
ĐÔ LA ÚC 17,675 17,728 17,905
YÊN NHẬT 203.38 206.03 206.03
ĐÔ LA SINGAPORE 16,483 16,532 16,697
Các đồng ngoại tệ khác
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA CANADA 17,688 17,741 17,918
FRANC THUỴ SỸ 23,170 23,240 23,472
ĐÔ LA HONG KONG 2,500 2,891 2,919
BẠT THÁI LAN 662 679 691
RINGIT MYANMAR
RUB NGA
  Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET