BẢNG GIÁ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ NH EXIMBANK

Các đồng ngoại tệ thông dụng
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ - USD 22,680 22,700 22,780
EURO 25,658 25,735 25,992
BẢNG ANH 28,907 28,994 29,284
ĐÔ LA ÚC 17,129 17,180 17,352
YÊN NHẬT 201.73 204.37 204.37
ĐÔ LA SINGAPORE 16,285 16,334 16,497
Các đồng ngoại tệ khác
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA CANADA 17,160 17,211 17,383
FRANC THUỴ SỸ 23,516 23,587 23,823
ĐÔ LA HONG KONG 2,500 2,900 2,929
BẠT THÁI LAN 650 666 677
RINGIT MYANMAR
RUB NGA
  Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET