BẢNG GIÁ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ NH VIETCOMBANK

Các đồng ngoại tệ thông dụng
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ - USD 22,690.00 22,690.00 22,760.00
EURO 24,500.62 24,574.34 24,793.54
BẢNG ANH 28,967.37 29,171.57 29,431.77
ĐÔ LA ÚC 16,803.33 16,904.76 17,055.54
YÊN NHẬT 199.96 201.98 204.59
ĐÔ LA SINGAPORE 16,073.75 16,187.06 16,364.14
Các đồng ngoại tệ khác
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA CANADA 16,416.96 16,566.05 16,780.80
FRANC THUỴ SỸ 22,550.00 22,708.96 23,003.35
ĐÔ LA HONG KONG 2,878.56 2,898.85 2,942.31
BẠT THÁI LAN 643.82 643.82 670.68
RINGIT MYANMAR 0.00 5,190.69 5,257.98
RUB NGA 0.00 362.04 442.88
  Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET