BẢNG GIÁ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ NH VIETCOMBANK

Các đồng ngoại tệ thông dụng
CHỈ SỐ USD INDEX THẾ GIỚI: 93.78 (-0.05)
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA MỸ - USD 22,690.00 22,690.00 22,760.00
EURO 26,513.48 26,593.26 26,843.59
BẢNG ANH 28,910.83 29,114.63 29,374.31
ĐÔ LA ÚC 17,607.80 17,714.08 17,872.08
YÊN NHẬT 202.50 204.55 206.38
ĐÔ LA SINGAPORE 16,418.28 16,534.02 16,714.89
Các đồng ngoại tệ khác
Đồng Ngoại tệ Mua vào Chuyển khoản Bán ra
ĐÔ LA CANADA 17,552.53 17,711.94 17,941.54
FRANC THUỴ SỸ 23,062.94 23,225.52 23,526.60
ĐÔ LA HONG KONG 2,863.80 2,883.99 2,927.23
BẠT THÁI LAN 669.31 669.31 697.24
RINGIT MYANMAR 0.00 5,258.93 5,327.11
RUB NGA 0.00 379.19 422.54
  Cung cấp bởi WWW.GIAVANG.NET